برنامه هوافضای چین در آینده

کمیته‌ی علم، فناوری و صنعت در دفاع ملی یازدهمین برنامه‌ی 5 ساله‌ی گسترش هوافضایی کشور چین را منتشر کرد. این برنامه که توسط دولت این کشور منتشر شده است، بیشتر حول برنامه‌های فضایی این کشور، خصوصا برنامه‌ی ماه‌نوردی آن می گردد.[align=center][/align]


در کنار این برنامه‌ها فرستادن فضانورد به فضا، ماهواره‌های مخابراتی و نظامی، ساخت سیستم‌های موشکی جدید و سیستم‌های راداری قوی‌تر، ساخت جنگنده و هواپیمای مسافربری کوچک نیز از برنامه‌های دیگر اعلام شده توسط دولت به شمار می‌روند. در راس تمام این مطالب این کشور به دنبال کاهش زمان چرخه‌ی تحقیقاتی در بخش‌های مختلف خصوصا هوافضا بوده است. این برنامه برای اجرا در سال‌های 2006 تا 2010 تدوین شده بوده است.


منبع:Avia.ir,domain-b.com
لینک اصلی