تساکوم + ایریدیوم

کمپانی تساکوم که یکی از بزرگترین کمپانی‌های هوافضایی بزریل به شمار رفته و در زمینه‌ی ساخت ماهواره و ارائه‌ی خدمات سنجش از دور در این کشور فعالیت می‌کند، از کمپانی ایریدیوم درخواست کرد تا در این مسیر با او همکاری نماید.

[align=center][/align]


همکاری‌های تعیین شده در موافقت‌نامه‌هایی که توسط دو کمپانی به امضا رسیده است بیش از هر چیز به ماهواره‌های مخابراتی و پشتیبانی چندین شرکت سرویس‌دهنده‌ی تلفن همراه و تامین نیازهای سنجش از دور و مکانیابی در بزریل و به طور کلی کشورهای امریکای جنوبی اختصاص داده شده است. این دو کمپانی قرار است در همکاری‌های بعدی به ساخت و پرتاب یک ماهواره‌ی مشترک چند منظوره برای ارضای همین نیازها بپردازند.

منبع:tmcnet.net,Avia.ir
لینک اصلی