Geo Eye

کمپانی ژئو آی روز گذشته از امضای قراردادی با کمپانی ITT خبر داد که طی آن کار بر روی ساخت ماهواره‌ی بعدی این کمپانی آغاز خواهد شد. این ماهواره که در کمپانی ژئو آی طراحی شده است و دومین ماهواره‌ی این کمپانی به شمار می‌رود، طی فازبندی تحت توافق دو کمپانی ساخته خواهد شد.
در فاز اول این پروژه دوربین مخصوص این ماهواره که با دقت یک چهارم متر سطح زمین را مورد بررسی قرار خواهد داد، ساخته و برای نصب بر روی ماهواره آماده می‌گردد. کار بر روی ساخت از اوایل سال 2008 آغاز شده و فازهای آن به صورت متوالی و بر حسب زمان‌بندی تعیین شده جلو می‌روند. این ماهواره قرار است در کنار ژئو آی-1، ماهواره‌ی اول کمپانی مذکور به عملیات سنجش از دور بپردازد.

منبع:Avia.ir,spacedaily.com
لینک اصلی