مخالفان دولت بوليوي فرودگاهي را دراين كشور به تصرف درآوردند


گروهي از مخالفان دولت بوليوي درايالت "سانتا كروز" روز شنبه به درخواست "روبن كوستاس" فرماندار، كنترل فرودگاه اين ايالت را به دست گرفتند.
مورالس رييس جمهوري بوليوي، جمعه با اعزام واحدهايي از نيروي هوايي، فرودگاه ايالت سانتا كروز را از كنترل مقامات مذكور خارج كرد. دولت اوو مورالس براين باور است كه فرودگاه شهر سانتا كروز كه از پر رفت و آمد ترين فرودگاه‌هاي كشور بوليوي است به دليل سوء استفاده‌هاي مالي مسوولان و مقامات محلي بايد از كنترل آنان خارج شود. اين درحالي است كه نيروهاي نظامي بوليوي روز شنبه پس از دستور مقامات دولت مركزي بدون هيچگونه درگيري با مخالفان دولت اين فرودگاه را ترك كردند.

[align=center][/align]


اوو مورالس رييس جمهور بوليوي دريافت هرگونه حق فرود هواپيماها را به وسيله مقامات محلي ممنوع اعلام كرد كرده اما مقامات ايالت سانتا كروز كه مخالف دولت وي هستند در برابراين تصميم مقاومت مي‌كنند. ايالت سانتا كروز كه از ثروتمندترين مناطق بوليوي و داراي ذخاير زياد گاز است همواره خواهان استقلال از دولت مركزي به ويژه دولت اوومورالس بوده است. به گزارش الجزيره اين نخستين رويارويي علني مقامات محلي سانتا كروز و مردم اين منطقه با دولت اوو مورالس در سال جاري ميلادي محسوب مي‌شود.

منبع:Avia.ir,Irna.ir
لینک اصلی