ماهواره نظامي "كاسموس" روسيه در مدار زمين قرار گرفت
.
ماهواره نظامي "كاسموس" روسيه، روز سه‌شنبه بوسيله موشك حامل "مولنيا-ام" از پايگاه فضايي"پلستسك" اين كشور به فضا پرتاب شد.

به گزارش دفتر مطبوعاتي نيروي فضايي روسيه، پرتاب در ساعت ‪ ۸/۳۹‬به وقت مسكو با موفقيت انجام شد و اين ماهواره در ساعت ‪ ۹/۳۵‬امروز در مدار زمين قرار گرفت.

پرتاب ماهواره "كاسموس" در تكميل گروه ماهواره‌هاي نظامي روسيه انجام شده است.

ژنرال "آلكساندر لوپاتين" معاون فرمانده نيروي فضايي روسيه در امور تسليحاتي فرماندهي اين پرتاب را برعهده داشت.

موشك كلاس متوسط "مولنيا-ام" از بهترين موشك‌هاي حامل جهان محسوب ميشود، اولين پرتاب "مولنيا-ام" از پايگاه فضايي "پلستسك" در تاريخ ‪ ۱۹‬فوريه سال ‪ ۱۹۷۰‬انجام شد.

به گزارش خبرگزاري ريانووستي، تابحال از اين پايگاه فضايي بيش از ‪۲۲۰‬ فروند موشك "مولينا" به فضا پرتاب شده است.
takeoff.ir