شرکت اماراتی پيشنهاد خريد فرودگاه‌ اوکلند را پس‌ گرفت‌
.
شرکت‌ دبي‌ ايراسپيس‌ اينترپرايزر اعلام‌ کرد پيشنهاد خود براي‌ خريد بخش‌ عمده‌ سهام‌ فرودگاه‌ بين‌ المللي‌ اوکلند را پس‌ گرفته‌ است‌‌.

به‌ گزارش‌ شبکه‌ تلويزيوني‌ الجزيره‌ اين‌ فرودگاه‌‌ اصلي‌ ترين‌ دروازه‌ ورود يک‌ و نيم‌ ميليون‌ گردشگر خارجي‌ در هر سال‌ به‌ نيوزيلند است‌‌.

هيات‌ مديره‌ فرودگاه‌ اوکلند پيشنهاد شرکت‌ دبي‌ ايراسپيس‌ به‌ ارزش‌ يک‌ ميليارد و هشتصد ميليون‌ دلار براي‌ خريد شصت‌ درصد سهام‌ اين‌ فرودگاه‌ را تاييد کرده‌ بود‌.

اين‌ پيشنهاد شرکت‌ دبي‌ اير اسپيس‌ با مخالف‌ شديد ساکنان‌ محلي‌ اوکلند که‌ بيست‌ و دو درصد سهام‌ فرودگاه‌ را در اختيار دارند روبرو شده‌ بود‌.
.
takeoff.ir