مدير فرودگاه ياسوج خواستار رفع مشكلات پروازهاي خارجي اين فرودگاه شد
.
مدير فرودگاه ياسوج مركز استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: پروازهاي خارجي اين فرودگاه مشكلات و موانع فراواني دارد و لازم است كه اين مشكلات در اسرع وقت برطرف شود.

حسين شجاعي سه‌شنبه در گفت و گو با ايرنا، مهمترين مشكلات پروازهاي خارجي شهر ياسوج را شامل نبود مرزهوايي، گمرك، اداره گذرنامه، بانك و هتل مطلوب عنوان كرد.

وي بيان كرد: پروازهاي خارجي و به ويژه در مسيرهاي ياسوج به كيش و ياسوج به دبي نقش بسزايي در رونق صنعت گردشگري و توسعه همه‌جانبه استان كهگيلويه و بويراحمد دارد.

شجاعي اظهار داشت: لزوم چاره‌انديشي و ارايه راهكار مناسب در زمينه رفع مسائل و مشكلات پروازهاي خارجي ياسوج ضروري به نظر مي‌رسد.

وي عنوان كرد: تاكنون مذاكرات و رايزني فراواني در زمينه رفع اين مشكل مهم واساسي با تهران و مسوولان كشوري انجام شده ولي نتيجه چنداني به دنبال نداشته است.

شجاعي، با بيان اينكه فرودگاه ياسوج نيازمند توسعه همه‌جانبه است، ابراز داشت: ايجاد امكانات و تجهيزات پيشرفته و جديد در فرودگاه ياسوج لازم است.

مدير فرودگاه ياسوج افزود: همكاري و حمايت دستگاه‌هاي اجرايي و مديران اين استان مي‌تواند تا اندازه فراواني موجب توسعه و رفع مشكلات فرودگاه ياسوج شود.

شجاعي گفت: توسعه و رفع مشكلات فرودگاه ياسوج از مصوبات سفر هيات دولت به استان كهگيلويه و بويراحمد است.

وي بيان كرد:به‌دليل امكانات وتجهيزات محدود و سرويس‌دهي نامطلوب فرودگاه ياسوج، ميزان استقبال شركت‌هاي مسافرتي براي انجام پروازهاي داخلي و خارجي از اين فرودگاه ناچيز است.

باند فرودگاه ياسوج دو هزار و ‪ ۸۰۰‬متر طول و ‪ ۴۵‬متر عرض دارد.

اولين پرواز هواپيما در باند فرودگاه ياسوج در سفر رييس جمهوري اسبق به كهگيلويه و بويراحمد در آذرماه سال ‪ ۷۵‬انجام شد.
.
takeoff.ir