452امین آزمایش موفق گلوبال هاوک
.

.
آزمایش 452ام پهپاد امریکایی گلوبال هاوک با موفقیت به پایان رسید. این آزمایش که مدتی طولانی به طول کشید به منظور بررسی تانکرهای سوخت این هواپیما و وزن مورد نیاز برای سوخت انجام شده است. در این بررسی پرنده‌ی نام‌برده در زاویه‌ی 20 درجه قرار گرفته و توزین و توازن گلوبال هاوک مورد بررسی قرار گرفت. آخرین مدل این پرنده بلوک 20 نام‌گذاری شده و نسبت به بلوک 10 توانایی حمل سوخت و محموله‌ی بیشتری را دارد. بر اساس آمارهای گرفته شده آخرین مدل این هواپیما توانایی حمل 1000 پوند محموله و 6000 پوند سوخت برای استفاده در ماموریت‌های طولانی مدت و پرمانور خود را داشته و به عنوان موفق‌ترین پهپاد از این نظر مطرح شده است.
.
منبع: WWW.spacewar.com
avia.ir