کدامیک ایمن ترند: هواپپماهای شرقی یا غربی


[align=center][/align]


در پنجاه و هشتمين سمينار بين‌المللي سازمان هواپيماي بين‌المللي كه در خصوص ايمني پرواز برگزار شد مقاله‌اي توسط رئيس كميته سوانح سازمان هواپيمايي كشوري روسيه ارائه شد كه در آن به بررسي علل سوانح هوايي پرداخته شده بود. نتیجه مطالعات وی در این مقاله نشان می دهد که علل فني كه به واسطه آن سوانح هواپيماهاي روسي به وقوع مي‌پيوندد با علل فني سوانح هواپيماهاي غربي كاملاً مشابه است كه اين موضوع نشان از سطح تكنولوژي كاملاً برابر در فناوري روسي و غربي دارد.


[align=center][/align]

در اين مقاله عنوان شده به دليل اينكه عمدتاً علل سوانح هوايي كه در زمان شوروي سابق به وقوع مي‌پيوست منتشر نمي‌شد و به صورت محرمانه حفظ مي‌گرديد لذا موج تبليغاتي كشورهاي غربي عمدتاً بر اين مخور استوار بودند كه به دليل سطح فناوري پايين‌تر در صنايع هوايي روسيه چنين سوانحي رخ مي‌دهد كه البته بيشتر جنبه تبليغاتي نيز داشت. اما با تغيير سياستهاي این كشور امكان بررسي و انتشار كامل علل سوانح هوايي در روسيه و كشورهاي CIS از سال 1986 فراهم شد كه بررسيها و مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد سطح فناوري صنايع هوايي روسيه، روشهاي بهره‌برداري ‌ـ آموزش و آماده‌سازي پرسنل پروازي و زميني و تأمين شرايط پروازي در روسيه ( و حتي شوروي سابق) با کشورهای صاحب فناوری غربی قابل مقایسه بوده و حتی اگر يك هواپيماي خاص روسي و علل سوانح آن مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد حتي از نمونه مشابه غربي خود داراي ايمني بالاتري مي‌باشد...

منبع:Avia.ir
لینک اصلی