روسیه "اوکا"ی قدیمی را به مدار فرستاد
.
وزارت دفاع روسیه گروه ماهواره های خود را به ماهواره نمونه "اوکا" (به معنای چشم بینا) تکمیل کرد که به سیستم هشدار اولیه حمله موشکی وارد شد. این ماهواره مدت هاست که قدیمی شده اما ماهواره جدید داخلی قبل از سال 2009 ساخته نخواهد شد.

نظامیان مانند همیشه حوزه فعالیتی این ماهواره را فاش نکردند اما مسلما بحث در مورد ماهواره نمونه "اوکا" در میان است. آنطور که یک کارشناس که نخواست نامش فاش شود توضیح داد، "بر اساس گزارش فرماندهی دفاع هوافضایی آمریکای شمالی (NORAD) مدار اولیه ماهواره کاملا مطابق پرتاب های قبلی سیستم "اوکا" بود یعنی عرض 62,8، ارتفاع 565 کیلومتری و تناوب 702".

نیروی فضایی در سال 2006 برای تکمیل گروه ماهواره های سیستم هشدار اولیه حمله موشکی تصمیم گرفت که همزمان دو ماهواره در مدار بالا و یک ماهواره در مدار ثابت زمینی مستقر سازد. این کار زمان کنترل منطقه پرتاب احتمالی دشمن را به 12 ساعت در شبانه روز می رساند. اما به خاطر کمبود موشک حامل نظامی فقط یک پرتاب انجام شد. در نتیجه در گروه ذکور فقط دو ماهواره باقی مانده است.

گروه کامل ماهواره ها 9 ماهواره در مدار بالا و حداقل یک ماهواره در مدار ثابت زمینی شامل می شود. کامل این گروه فقط طی سال های 1987-1996 در ترکیب کامل کار کرد.

به اعتقاد کارشناسان چند سال است که گروه ماهواره های هشدار دهنده اولیه حمله موشک در وضعیتی قرار دارد که فقط توان رویت حملات موشکی گسترده را دارد و پرتاب ماهواره دیگری از سری "اوکا" این مسئله را به طور بنیادی حل نمی کند.

مدت هاست که قرار است ماهواره های سری "ی کا اس" جایگزین نمونه های قدیمی شوند. دو سال قبل وزارت دفاع در نظر داشت که اولین ماهواره از این مدل را طی نیمه دوم سال 2007 در مدار بالا و ماهواره دیگر آن را در مدار ثابت زمینی در نیمه دوم سال 2009 مستقر سازد.

اما مرکز علمی-تولیدی "کامتا" طراح این ماهواره ها اعلام کرده که آزمایش این دستگاه ها پیش از سال 2009 عملی نیست.
.
takeoff.ir