آمار جدید ستاره‌ها اینگونه به نظر می آید که آسمان شب پر ستاره تر از چیزی باشد که به نظر می آید زیرا مطالعات جدید نشان داده اند جهان می تواند سه برابر تعداد ستاره هایی که دانشمندان در گذشته آن را محاسبه کرده بودند را داشته باشد.

اگر دوست دارید حساب تعداد جدید ستاره های جهان را داشته باشید بهتر بدانید که تعداد تخمینی جدید ستاره های جهان 300,000,000,000,000,000,000,000 یا 300 سکستیلیون است.در این مطالعه یکی از فرضیه های کلیدی اخترشناسان مورد سوال قرار گرفته است: بیشتر کهکشانها از ویژگی هایی مشابه کهکشان راه شیری برخوردارند.در یکی از دو مطالعه جدیدی که روز چهارشنبه اول دسامبر 2010 در نشریه نیچر منتشر شد، اعلام شده بود که ستاره های کوتوله سرخ رایجترین و بیشترین ستاره های موجود در جهان هستند.مطالعه ای که در آن تعداد جدید ستاره های جهان تخمین زده شده توسط یکی از اخترشناسان دانشگاه ییل انجام گرفته است، این اخترشناس در مطالعات خود اعلام کرده تعداد ستاره های کوتوله سرخ نسبت به آنچه در گذشته تصور می شد بسیار بیشتر است و از این رو تعداد ستاره های جهان نیز بیشتر از تعدادی هستند که در گذشته تصور می رفت.ستاره های کوتوله سرخ که ابعاد آنها یک پنجم ابعاد خورشید زمین است به آرامی سوخته و طول عمر آنها نسبت به طول عمر ستاره های بزرگتر و درخشانتر مانند خورشید در مرکز سامانه خورشیدی بیشتر است.زمانی که دانشمندان پیش از این تعداد ستاره های جهان را تخمین زده بودند، فرض را بر این گذاشته بودند که تمامی کهکشانهای جهان به همان اندازه از ستاره های کوتوله سرخ برخوردارند که کهکشان مارپیچی راه شیری برخوردار است. بیشترین میزان درک انسان از جهان هستی از رصدها و مشاهداتی است که از درون کهکشان راه شیری داشته و سپس با برونیابی این داده ها به شناسایی جهان پرداخته است.اما در حدود یک سوم از کهکشانها در جهان مارپیچی نیستند و در عوض بیضی شکل هستند و دانشمندان نیز دریافته اند که این کهکشانها نسبت به راه شیری بسیار متفاوتند.از این رو دانشمندان با استفاده از تلسکوپ کک در هاوایی توانستند هشت کهکشان دور افتاده و بیضی شکل را مورد بررسی دقیق قرار داده و نشانه های نوری بسیار مشابه آنها را بررسی کنند و دریابند که این کهکشانها نسبت به کهکشانهای راه شیری مالک تعداد بسیار بیشتری از کوتوله های سرخ هستند، تعدادی 10 تا 20 برابر حد انتظار دانشمندان که می تواند تعداد پیشین ستاره های جهان را از 100 سکستیلیون به 300 سکستیلیون افزایش دهد.بر اساس گزارش فاکس نیوز، اما دانشمندانی دیگر از جمله ریچارد الیس از موسسه تکنولوژیکی کالیفرنیا بر این باورند با وجود اینکه این تخمین دور از ذهن نیست اما دارای ابهامات زیادی است که از آن جمله می توان به این نکته اشاره کرد که در این مطالعه ساختار شیمیایی کوتوله های سرخ کهکشان راه شیری با کهکشانهای بیضی شکل مشابه در نظر گرفته شده است و این می تواند نتیجه مطالعات را با شبهاتی مواجه کند.