تصاویری از دنباله دار هولمز (17P)، که با ظهور خود موجب شگفتی منجمان دنیا شده است. این دنباله دار که دوره چرخش آن به دور خورشید 7 سال است این روزها در آسمان غوغا به پا کرده و پیش بینی می شود که در چند روز آینده علاوه در حفظ درخشندگی، دنباله ای کوچک نیز پیدا کند.
عکس از ايليا تيموري