اهتمام جدی شهرداری برای تجهیز آتش‌نشانی پایتخت به بالگرد
.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: آتش نشانی تهران با توجه به ویژگی های پایتخت و به منظور ارتقای خدمات و فعالیت ها حداقل 4 بالگرد مدرن با ویژگی های خاص آتش نشانی احتیاج دارد که باید به تدریج به امکانات موجود افزوده گردد.

محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: شهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور هر لحظه ممکن است با حوادث و یا بحران روبرو شود و از این رو باید امکانات لازم جهت مقابله با آنها و حفظ امنیت بیشتر شهروندان را هرچه زودتر فراهم کرد.

وی یادآور شد: بحث خرید بالگرد به شکل جدی از سوی شهردار تهران پیگیری می شود تا بالگردهایی با کیفیت بالا و با قابلیت پرواز در سطح شهر و در هر نوع شرایط آب و هوایی در عملیات های مختلف آتش نشانی نظیر اطفای حریق، امداد و نجات، انتقال نیرو و... به کار گرفته شوند.

معاون عملیات آتش نشانی تهران تصریح کرد: در بسیاری از ساختمان های بلند مرتبه امکان انجام عملیات از طریق نردبان وجود ندارد و با توجه به تعدد این نوع ساختمان ها و هم چنین ترافیک و شلوغی تهران، نیاز به بالگرد در عملیات های آتش نشانی بیش از پیش احساس می شود.

وی افزود: هلی کوپتر در آتش نشانی کاربرد زیادی دارد از جمله بحث فرماندهی درحوادث وسیع و یا حریق های گسترده که امکان کنترل دقیق از روی زمین وجود ندارد در صورتی که با این وسیله می توان از وسعت حریق، نحوه گسترش آن، بازدید از زوایای مختلف و راهنمایی پرسنل در پایین برای مهار بهتر آتش استفاده کرد.

محمد بیات یادآور شد: در حال حاضر از بالگردهای استیجاری استفاده می کنیم واز آنجا که این هلکوپترها دارای تکنولوژی بالایی هستند، هزینه نگهداری آنها نیز بسیار زیاد است و باید در ابتدا از یک و یا دو هلی کوپتر شروع کرده و به تدریج تعداد آنها را با توجه به نیاز افزایش داد.
.
mehrnews.ir