‌مديرعامل شركت فرودگاه‌ها:
نگهداري فرودگاه‌ها نيازمند تأمين اعتبارات است

خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور با تاكيد بر اينكه توسعه فرودگاه‌ها‌، پيشرفت اقتصادي و فرهنگي را به دنبال خواهد داشت، گفت: نگهداري فرودگاه‌ها نيازمند تامين اعتبارات لازم است.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از روابط عمومي شركت فرودگاه‌هاي كشور، محسن اسماعيلي ضمن اعلام اين خبر، اظهار داشت: در ساخت فرودگاه‌ها بايد به نياز هر منطقه‌، استان و شهر توجه شود.
اسماعيلي بر اقتصادي شدن فرودگاه‌ها تاكيد كرد و گفت: با توجه به اينكه هزينه‌هاي فرودگاهي سنگين است، تلاش داريم با شناسايي بخش هاي جذاب فرودگاهي زمينه را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم آوريم.
مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور با اعلام اينكه تنها سه فرودگاه مهرآباد، مشهد و امام خميني "ره " زيان‌ده نيستند و هزينه هاي خود را تامين مي‌كنند، افزود: ما از سرمايه گذاري بخش خصوصي در فرودگاه‌ها استقبال مي كنيم.
وي در ادامه به تدوين طرح جامع براي فرودگاه‌هاي كشور اشاره كرد و گفت: تا كنون طرح جامع 10 فرودگاه تدوين و آماده شده و اميدواريم تا پايان سال 91 طرح‌هاي جامع براي ديگر فرودگاه‌ها آماده شود.
مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور به افزايش پرواز و جابه‌جايي بار و مسافر در فرودگاه‌هاي كشور اشاره كرد و افزود: با وجود محدوديت‌هاي ايجاد شده از طرف غرب، ما رشد مناسب در پروازها و جابه‌جايي بار و مسافر داشته‌ايم.
‌مديرعامل شركت فرودگاه‌ها بر ايمني و امنيت در فرودگاه‌ها و به‌ويژه پروازها تاكيد كرد.