رییس بازرسی هواپیمایی: سامانه جديد براي دريافت شكايات مردمي‌ ایجاد می شود
.
رييس سازمان بازرسي هواپيمايي كشوري گفت: در دو هفته گذشته از حدود 40 آژانس مسافرتي هواپيمايي بازديد به عمل آمد كه در حدود چهار آژانس به علت انجام تخلفات از فعاليت تعليق و به چند آژانس نيز تذكر داده شد.

علي شيراني در گفت‌وگو با ايسنا, با اشاره به اينكه بيشتر تخلفات در گران فروشي در آژانس تهران انجام مي‌شود، اظهار كرد: عمده تخلفات آژانس‌ها گران‌فروشي بليت است و در برخي موارد محدود به برخورد نامناسب با مشتري برمي‌گردد.

وي با اشاره به اينكه سامانه جديد براي دريافت و پاسخگويي به شكايات مردم به شماره 1870 داير خواهد شد، گفت: پيش از اين شماره‌هاي 8ـ61022066 براي دريافت نظرات، پيشنهادات و شكايات مردمي‌ در سازمان هواپيمايي داير بود، اما با توجه به اينكه اين شماره هشت رقمي‌ است و به ياد سپاري آن براي مردم سخت بود بر اين اساس شماره جديد در حدود 15 روز آينده داير خواهد شد و مردم مي‌توانند از طريق شماره 1870 نظرات، پيشنهادات و شكايات خود را به گوش مسوولان سازمان هواپيمايي برسانند. البته شماره‌هاي قبلي نيز فعال خواهند بود.

شيراني با اشاره به اينكه ميزان شكايات مردمي‌ بسيار كاهش يافته است، اظهار كرد: در حال حاضر با نظارت ويژه سازمان هواپيمايي كشور، جو ناامني براي متخلفان به وجود آمده است كه اين امر در كاهش شكايات مردمي‌ تاثير داشته است.


وي در پايان خاطرنشان كرد: در مجموع در حدود يك هزار آژانس هوايي در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند كه 500 آژانس در تهران فعال هستند كه به طور مرتب از آن‌ها بازديد به عمل مي‌آيد.
.
isna.ir
takeoff.ir