مسابقات دانش آموزی هوافضا دی ماه سال جاری در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در جهت ایجاد ارتباط بین دانشگاه و مدارس راهنمایی و دبیرستانها با هدف ایجاد ارتباط دانش آموزان با دانشگاه به طوری که دانش آموزان موفق به کشف درک و شناخت صحیحتر از علایق و استعدادهای خود شده و در ادامه تحصیل انتخاب بهینه به عمل آورند، کشف و جذب استعدادهای درخشان توسط دانشگاه و تشویق دانش آموزان به انجام فعالیتهای علمی و باروری استعدادهای آنان به وسیله معیارهای تشویقی برگزار می شود.


این مسابقات در سه سطح دانش آموزان دوره راهنمایی، دانش آموزان اول و دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی است.


طراحی و ساخت یک موشک که قوای محرک آن توسط باد فشرده تأمین خواهد شد، ساخت یک بالن که از زمین قابل کنترل باشد و ساخت گلایدر از ماکارونی از موضوعات تشکیل دهنده این مسابقه به شمار می آیند.