فضانوردان در شاتل دیسکاوری اولین راهپیمایی فضایی آخرین ماموریت شاتل کهنه کار ناسا را برای انجام برخی از تعمیرات و بهبود بخشهایی از ایستگاه انجام داده و به پایان رساندند. به گزارش خبرگزاری مهر، "استیو بوون" و "آلوین درو" با سپری کردن 6 ساعت و 30 دقیقه در خارج از ایستگاه فضایی سکوی مورد نیاز برای نصب کردن اتاق جدید و تانک خنک کننده از کار افتاده ای را برای جابه جایی آماده کردند.
"بوون" فضانوردی است که به واسطه آسیب دیدگی تیم کوپرا جایگزین وی شده و شانس حضور در این راهپیمایی فضایی را به دست آورده است. این دویست و چهل و سومین راهپیمایی فضایی بود که توسط فضانوردان آمریکایی صورت گرفت.
این دو فضانورد راهپیمایی خود را با اجرای درخواست ژاپنی ها برای نمونه برداری از خلاء فضا درون یک مخزن فلزی به پایان رساندند. این مخزن که توسط فضانوردان زیادی امضا شده است پس از بازگشت به زمین به نمایش عمومی درخواهد آمد.
بر اساس گزارش ان بی سی، شاتل دیسکاوری روز دوشنبه 7 مارچ 2011 به ایستگاه فضایی رسید و پس از بازگشت به زمین به موزه فضایی اسمیتسونیان خواهد پیوست.