انتشار گزارش ناسا درباره امنيت پروازي آمريکا و تخلفات صورت گرفته
.
ناسا به زودي گزارش خود را درباره تحقيق اين سازمان درباره امنيت پروازي آمريکا و تخلفات صورت گرفته منتشر مي کند.
به گزارش شبکه تلويزيوني فاکس نيوز ، رئيس سازمان ناسا به کنگره آمريکا اعلام کرده است که اطلاعات به دست آمده را در اختيار افکار عمومي آمريکا قرار مي دهد.
برخي از اين موارد در سامانه پروازي آمريکا به قدري ناخوشايند هستند که ناسا علاقه اي به افشاي اين مسائل از خود نشان نمي دهد ولي فاکس نيوز به برخي از اين رويدادها دست يافته است.
در اين گزارش از بيست و يک هزار خلبان مصاحبه شده است و با توجه به قولي که ناسا در خصوص افشا نشدن نام اين خلبانها داده است اين خلبان ها با آسودگي همه مسائل پروازي خود را با عاملان تحقيق در ميان گذاشته اند.
سازمان ناسا اعلام کرده است برخي از گفته هاي خلبانان را به علت امکان شناسايي فرد يا خط هوايي و تاثير نامطلوب اين امر در تحقيقات بعدي منتشر نمي کند. براي مثال يکي از خلبانان خطوط هوايي آمريکا اعتراف کرده است که پس از برخواستن از فرودگاه بين المللي دنور و طي شصت مايل مسافت ، وي و افسر اول پرواز هواپيما به خواب رفته اند و بسيار براي برج هاي پروازي اتفاق افتاده است که مجبور شوند خلبانان به خواب رفته را پيش از فرود از خواب بيدار کنند.
کنگره از ناسا خواسته است تا جايي که ممکن است اطلاعات بيشتري از اين گزارش را منتشر کند ولي ناسا گفته است که اين کار تا پايان سال جاري ميلادي ممکن نيست.
.
www.iribnews.ir