ضرر 60 ميليون يورويي ايرفرانس
.
شركت هواپيمايي ايرفرانس، ميزان حسارات وارده ناشي از اعتصابات 5 روزه كاركنان پروازي خود را دست كم 60 ميليون يورو اعلام كرد.

در پي اعتصابات 5 روزه كاركنان و خدمه پروازي ايرفرانس كه از جمعه هفته پيش آغاز و تا روز سه شنبه ادامه يافت، مسئولان ايرفرانس ميزان خسارات ناشي از اين اعتصابات را دست كم 60 ميليون يورو اعلام كرده‌اند.

به نوشته روزنامه اقتصادي لزاكو چاپ پاريس مسئولان اين شركت ضرر در كسب 80 ميليون يورو درآمد را مهمترين زيان شركت مي دانند اما به گفته سخنگوي اين شركت هزينه خالص ناشي از اين خسارات بالغ بر 60 ميليون يورو مي باشد كه پس از محاسبه نهايي در پايان سال رقم قطعي آن اعلام خواهد شد.

در همين حال برخي ارزيابي هاي ديگر حاكي از آن است كه هزينه واقعي اين اعتصابات بالغ بر 250 ميليون يورو مي باشد زيرا رقم اعلام شده ايرفرانس شامل تمام خسارات نمي باشد و رقم اعلام شده شامل خسارات ناشي از بازپرداخت هزينه هايي چون هزينه هاي اقامت هتل، گرفتن هواپيماي خطوط ديگر، اجاره اتومبيل، بازپرداخت هزينه بليط و … كه بسيار فراتر مي باشد، نمي باشد.

در طول اعتصابات يادشده دولت فرانسه نيز اقدام به تشكيل هسته بحران كرد و برخي از مسافران با اتوبوس و ميني بوس به فرودگاه هاي كشورهاي ديگر از جمله فرودگاه فرانكفورت يا بروكسل منتقل شدند.

در همين ارتباط سنديكا ملي دفاتر مسافراتي فرانسه نيز درخواست كمك هاي مالي براي جبران خسارات وارده به شركت هاي تابعه خود را تسليم شركت ايرفرانس كرده است.

اعتصابات اخير بر تصوير اين شركت در افكار عمومي همچنين بازارهاي اقتصادي نيز تاثير سويي گذاشته است به گونه اي كه به طور مثال ارزش سهام اين شركت در بازار بورس پاريس در روزهاي اخير با كاهش محسوسي روبرو بود و در روز جاري نيز با 47 درصد سقوط به 41/25 يورو تنزل يافت.

در همين حال بخش تجاري ايرفرانس در نظر دارد براي جلوگيري از زيان بيشتر به ازاي پروازهاي صورت نگرفته پروازهاي جايگزين را پيشنهاد كند.

پس از 5 روزه اعتصاب كم سابقه و وسيع كاركنان و خدمه پروازي ايرفرانس نهايتا روز گذشته توافقي لرزان ميان مسئولان اين شركت و سنديكاهاي كاركنان در مورد بهبود شرايط كار آن ها صورت گرفت. با اين حال سنديكاهاي اين شركت با توجه به نزديك بودن تعطيلات پايان سال در فرانسه تهديد كرده اند چنانچه اين مذاكرات به نتيجه نرسد بار ديگر اعتصابات خود را از سرخواهند گرفت.
.
takeoff.ir