موشک حامل روسی ماهواره آلمانی را به مدار منتقل کرد

"الکسی زولوتوخین" دبیر مطبوعاتی نیروهای فضایی روسیه اطلاع داد که موشک روسی "کاسموس" 3 ام" حامل ماهواره آلمانی "SAR-Lupe" بامداد روز پنجشنبه با موفقیت از فرودگاه فضایی پلیستسک پرتاب شده و این ماهواره را به مدار زمین منتقل کرد.


[align=center][/align]


به گفته وی، پرتاب ساعت 2:51 دقیقه به وقت مسکو انجام شد و اکنون هدایت ماهواره به طرف آلمانی سپرده شده است.
در واقع ماهواره ساعت 4:20 دقیقه وارد مدار شد، اما از آنجاییکه در آن زمان در خارج از محدوده قابل رویت برای دستگاه های ردیابی زمینی روسیه قرار داشت، انفصال ماهواره از موشک حامل کمی دیرتر تایید شد.
این سومین پرتاب ماهواره "SAR-Lupe" از پلیستسک است. پرتاب پیشین نیز با موفقیت روز 19 دسامبر سال 2006 انجام شده بود.

در سال 2003 در چارچوب نمایشگاه هوافضای "ماکس" در حومه مسکو، بین موسسه صادرات دفاعی روسیه "روس ابارون اکسپورت" و COSMOS International Satellitenstart Gmbh قراردادی برای پنج پرتاب فضایی منعقد شده بود. طبق این توافقات روسیه تا سال 2009 ماهواره های "SAR-Lupe" را به فضا پرتاب می کند.


منبع:http://pe.rian.ru,Avia.ir
لینک اصلی