حادثه رخ داده برای یک هواپیمای فوق سبک در 11 آگوست 2007 بنده را بر آن داشت توضیح مختصری در این خصوص درج نمایم.

لینک خبر : کلیک کنید

این حادثه هنگامی رخ داد که هواپیما در خط فرود قرار گرفته بود.
تلاش خلبان برای استارت مجدد هواپیما بی ثمر بوده و هواپیما در شمال فرودگاه سقوط نمود.
به دلیل نرسیدن هواپیما به فرودگاه , خلبان مجبور به چرخش آن به راست و در نهایت قرار گرفتن در وضعیت پشت به باد شده ناچار به فرود شده است.
گر چه هواپیما آسیب جدی دیده لیکن خلبان و یک مسافر خوش شانس آن در این حادثه صدمه ندیده اند.


یکی از پدیده های تهدید کننده خلبان , یخ زدگی در کاربراتور میباشد.
این نوع از یخ زدگی متفاوت از یخ زدگی لبه حمله بال میباشد. گر چه هر دو نوع آن تهدیدی برای سلامت پرواز میباشند.
این پدیده به علت کاهش فشار هوا در قسمت تنگ شده یا ونتوری کاربراتور رخ میدهد.
این خطر متوجه هواپیماهایی است که از موتور کاربراتوری استفاده مینمایند.
در فصول سرد بر تهدید فوق افزوده میگردد.
معمولا خلبان از دستورالعملی مبنی بر استفاده از گرمکن کاربراتور یک دقیقه قبل از فرود پیروی میکند.
گرمکن های مذکور ممکن است برقی یا مکانیکی باشند.
در نوع برقی از المنت استفاده شده است و در نوع مکانیکی , جریان ورودی هوای کاربراتور از کنار اگزوز عبور نموده و گرم میشود.
استفاده از گرمکن کاربراتور در شرایط گرمی هوا موجب کاهش راندمان موتور میگردد.
شدت یخ زدگی در قسمت باریک شده کاربراتور یا ونتوری میتواند به حدی باشد که مسیر ورودی هوا و سوخت را کاملا مسدود نماید.
رطوبت بالای هوا بر شدت این یخ زدگی خواهد افزود.
پس در شرایط رطوبت بالا و دمای پایین باید به این نکته خطر آفرین توجه داشت.
متاسفانه شاهد هستیم سازندگان در بسیاری از موتورهای هواپیماهای فوق سبک گاراژ ساز Home Biultو یا تجربیExprimental به وجود گرمکن کاربراتور اهمیت زیادی قائل نمیشوند.