نتايج تحقيقي درباره پيامدهاي فاجعه اميز تغييرات اب و هوايي
.
تهران واحد مرکزي خبر سياسي 86/8/11
مطالعات مشترک دو گروه تحقيقاتي امريکا حاکي است که تغييرات اب و هوايي ممکن است به يکي از بزرگترين چالشهاي پيش روي سياستمداران امريکايي تبديل شود و مهاجرت گسترده و جنگ برسر اب و منابع طبيعي را براه اندازد.
به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس از امستردام / بنابراين تحقيق / در دو دهه گذشته دانشمندان و کارشناسان اب و هوا خطر تغييرات اب و هوايي را کم اهميت جلوه داده اند اما سياستمداران بايد خطر بي ثباتي گسترده ناشي از تغييرات اب و هوايي را در نقاط حياتي جهان طي سي سال اينده جدي بگيرند. اين تحقيق را هيئتي از کارشناسان امنيتي و اب و هوا به درخواست مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللي و مرکز امنيت جديد امريکا انجام گرفته است. اين تحقيق قرار است به طور رسمي در روز دوشنبه منتشر شود اما اسوشيتدپرس نسخه اي از ان را دريافت کرده است.
اين تحقيق حاکي است که تغييرات اب و هوايي احتمالا فجايع و مناقشات جديدي را در جهان ايجاد خواهد کرد که رقابت بر سر اب در خاور ميانه و بارانهاي ويرانگر موسمي در اسيا از ان جمله خواهد بود. در اين تحقيق پيامدهاي تغييرات اب و هوايي بررسي شده است. نتايج اين تحقيق حاکي است که امريکا براثر تغييرات اب و هوايي شاهد مهاجرت گسترده جمعيت و گسترش بيماريهاي مختلف خواهد بو و مناقشات داخلي در کشورهاي ضعيف به ويژه در افريقا و تغيير ابزارهاي قدرت جهاني که ميزان دسترسي کشورها به منابع طبيعي قدرت را تعين خواهد بود از جمله پيامدهاي ديگر تغييرات اب و هوايي است. بنا براين تحقيق / هرج و مرج و نااراميهاي ناشي از تغييرات شديد اب و هوايي باعث خواهد شد که هرجنبه اي از زندگي مدرن در اينده با بي ثباتي روبرو شود. اين تحقيق حاکي است که تغييرات اب و هوايي اين پتانسيل را دارد که به يکي از بزرگترين چالشهاي امنيت ملي نيز تبديل شود که سياستمداران امروز و فردا را به چالش خواهد کشيد. جيمز وولسي مدير سابق سازمان اطلاعات مرکزي امريکا / سيا/ توماس شلينگ برنده نوبل / رالف سيسرون رييس اکادمي ملي علوم امريکا / جان پودستا رييس کارکنان کاخ سفيد در دوران رياست جمهوري بيل کلينتون / و لئون فيورث مشاور امنيتي ال گور معاون سابق رييس جمهور امريکا از جمله تهيه کنندگان اين تحقيق هستند. در اين تحقيق ده پيامده عمده تغييرات اب و هوايي که سياستمداران را به چالش خواهد کشيد فهرست بندي شده است. از جمله اين پيامدها افزايش تنش ميان کشورهاي فقير و ثروتمند / گسترش مهاجرت / مشکلات سلامتي / کمبود اب / کمبود محصولات کشاورزي / نگراني از گسترش سلاحهاي هسته اي به علت اتکاي فزاينده کشورها به انرژي هسته اي به عنوان منبع اصلي تامين انرژي مورد نياز خود است. اين تحقيق حاکي است که موازنه جهاني قدرت نيز تغيير خواهد کرد زيرا الگوهاي تجاري تغيير خواهد کرد. بنابر اين تحقيق / نفوذ روسيه در جهان به علت صادرات گاز طبيعي افزايش خواهد يافت.
.
iribnews.ir