افزايش بهاي بليت‌هاي هواپيما در جمهوري آذربايجان
.
بهاي بليت‌هاي هواپيما در جمهوري آذربايجان با افزايش چشمگيري مواجه شده است.

شركت هواپيمايي آذربايجان اعلام كرد: انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي آذربايجان را هم راستاي ساير جمهوري‌هاي مشترك المنافع جزو اروپا محسوب كرده است و اين امر موجب افزايش بهاي بليت هواپيما در اين جمهوري شده است.

براساس مقررات اين انجمن، نرخ بليت‌هاي هواپيما بايد با واحد پولي يورو محاسبه شود كه پيش از اين دلار معيار محاسبه بود.

بهاي بليت باكو به پاريس از 492 منات به 546 منات، بليت باكو ـ ‌برلين ـ باكو از 720 منات به 822 منات و بليت باكو ـ مسكو ـ باكو نيز از 478 به 520 منات رسيده است.
takeoff.ir