از ساعت 24 امشب: انتقال پروازهای بین المللی شركت های هواپیمایی خارجی از فرودگاه مهرآباد
.
با انتقال پروازهای بین المللی شركت های هواپیمایی خارجی از فرودگاه مهرآباد ساعت 24 امشب عملیات انتقال پروازهای خارجی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره )تكمیل می شود.

مدیر كل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) گفت: هموطنان برای بدرقه یا استقبال مسافران پروازهای خارجی از بامداد یكشنبه به جای فرودگاه مهرآباد باید به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مراجعه كنند.

غلامحسین باقریان افزود: ناوگان تاكسی های مستقر در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز آماده ارائه خدمات به مسافران هستند و همه امكانات رفاهی و خدماتی برای مسافران در این فرودگاه آماده شده است.

مدیر كل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: پروازهای خارجی شركت های هواپیمایی داخلی ششم آبان به این فرودگاه منتقل شده است و پروازهای تهران - سوریه نیز از 20 آبان منتقل می شود.

باقریان ادامه داد: فقط پروازهای تهران به مقاصد مدینه و جده و بالعكس فعلا در برنامه انتقال به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیست.
.
takeoff