كاپيتان خانلري :

مشكل ماهان به زودي حل خواهد شد/ادغام شركت‌هاي هواپيمايي به مصلحت استرييس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: پيرو اقدامات انجام شده مشكل پيش آمده براي برخي پروازهاي ماهان به زودي حل خواهد شد.

كاپيتان حسين خانلريدرباره انتقال پروازهاي خارجي به فرودگاه امام(ره) اظهار كرد: كار تا حدودي انجام شده است اما تا نقطه ايده‌آل فاصله داريم و اميدواريم اين كار به نحو خوبي پيش رود.
وي درباره ادغام ايرلاين‌ها نيز تصريح كرد: بحث ادغام شركت‌هاي هواپيمايي كه يك يا دو هواپيما دارند مطرح است كه اگر اينها در يكديگر ادغام شوند نتيجه بهتري خواهند داشت و اين ادغام به مصلحت خواهد بود.


[align=center][/align]


رييس سازمان هواپيمايي كشوري درباره اقدامات انجام شده براي رفع مشكل ماهان نيز خاطرنشان كرد: بزودي شاهد نتيجه اقدامات در اين زمينه خواهيد بود و اين ايرلاين پروازهاي خود را از سر خواهد گرفت.

وي همچنين درباره اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فرودگاه‌ها نيز به ايسنا گفت: سازوكارهاي واگذاري و اجراي اصل 44 در صنعت هواپيمايي در حال تدوين است و بحث‌ها براي بعضي شركت‌ها و فرودگاه‌ها جهت واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفته است.
خانلري درباره تاخير پروازها نيز تاكيد كرد: تلاش همه براي به حداقل رساندن تاخيرهاست اما در اين زمينه بايد همه جوانب را در نظر گرفت و تنها از يك منظر به موضوع نپرداخت.
رييس سازمان هواپيمايي كشوري ايمني و سلامت كامل هواپيماها را خبر خوشي براي مردم دانست و گفت: اين امر رضايت مردم را به دنبال دارد.
وي در پايان تاكيد كرد: با آژانس‌هاي هواپيمايي كه خلاف سياست‌هاي سازمان هواپيمايي اقدام كرده و گران فروشي مي‌كنند برخورد خواهد شد.


منبع: www.Avia.ir , www.Isna.ir
لینک اصلی