اخترشناسان انگليسي سه سياره جديد كشف كردند
.
اخترشناسان انگليسي از گروه تحقيقات سياره‌يي وايد آنجل به عنوان يك گروه مهم و برجسته شكار سياره‌يي از كشف سه سياره جديد خبر دادند.


به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين سه سياره خارج منظومه خورشيدي

WASP-3، WASP-4 , WASP-5 نام دارند كه در عين عبور از مقابل يا كنار ستاره ميزبانشان ديده شده‌اند.


سياره WASP-3 سومين سياره‌اي است كه اين تيم در اتمسفر شمالي با استفاده از دوربين سوپر WASP مستقر در جزاير قناري پيدا كرده‌اند.


همچنين دو سياره WASP-4 و WASP-5 نخستين سيارات كشف شده توسط دوربين پروژه WASP در آفريقاي جنوبي هستند و وجود آنها با همكاري اخترشناسان سوييسي و فرانسوي تاييد شده است.


به گفته محققان دانشگاه كيله كه خبر كشف اين سه سياره را منتشر كرده‌اند، دو سياره WASP-4, WASP-5 هم اكنون درخشان ترين سيارات انتقالي در نيم‌كره‌ جنوبي هستند.
.
isna.ir