ازبکستان موافق سقوط موشک های روسی در خاک این کشور است


آلکسی کوزنیتسوف" دبیر مطبوعاتی وزیر دفاع روسیه به خبرنگاران اطلاع داد که خاک ازبکستان می تواند برای سقوط بخشی از موشک های "ار اس-20" روسی مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: "آناتولی سردوکوف" و "روسلان میرزایف" وزرای دفاع روسیه و ازبکستان در جریان مذاکرات در تاشکند مسئله استفاده از صحرای شمالی ازبکستان بعنوان میدان سقوط بخش های جداشدنی موشک "ار اس -20" در جریان حمل ماهواره "تئوس" به مدار زمین را بررسی کردند".


[align=center][/align]


به گفته وی قرار است ماهواره مذکور در ماه دسامبر به فضا پرتاب شود.
کوزنتسوف همچنین اطلاع داد که در جریان مذاکرات وزیر دفاع روسیه توجه خاصی به این موضوع معطوف نمود که "مسکواهمیت زیادی برای شرکت کامل ازبکستان در ارگان های دائم سازمان معاهده امنیت مشارکتی یعنی دبیر خانه و ستاد مشترک سازمان قائل است".

کوزنیتسوف به نقل از وزیر دفاع روسیه گفت: "الحاق چهار نماینده از نیروهای مسلح ازبکستان به ستاد مشترک سازمان اجازه می دهند که به طور سریعتری مسائل مربوط به تکامل بخش نظامی سازمان معاهده امنیت مشارکتی حل شود".

وی یادآوری نمود که در حال حاضر در مراکز آموزش عالی نظامی روسیه 126 نظامی ازبکستانی به طور رایگان و سهمیه ای تحصیل می کنند.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , http://Pe.rain.ru
لینک اصلی[/size]