مديركل دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمايي كشوري از برگزاري دوره آموزشي حمل و نقل هوايي ايمن كالاهاي خطرناك به مدت 5روز به منظور ارتقا ايمني در اين بخش خبرداد.

به گزارش بولتن به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، كاپيتان مسعود جليلي در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق اظهارداشت: اولين دوره آموزشي در ارتباط با مقررات سازمان ايكائو در خصوص حمل و نقل هوايي ايمن كالاهاي خطرناك توسط يكي از اساتيد اعزامي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) با حضور چند تن از كارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري همچنين ساير شركت هاي هواپيمايي با هدف ارتقا ايمني حمل و نقل كالاهاي خطرناك، در سازمان به مدت40ساعت طي5 روز برگزار شد.
وي افزود: در گذشته دوره آموزشي حمل و نقل هوايي ايمن كالاهاي خطرناك به صورت اعزام كارشناسان به خارج از كشور و يا توسط شركت هاي هواپيمايي انجام مي شد اما اين دوره بنا به درخواست سازمان هواپيمايي كشوري و بنابر ضرورت آموزش مستمر كارشناسان سازمان، همچنين در راستاي تحقق نظرات، قانون مداري و مطابقت با دستورالعمل هاي ايكائو در تهران برگزار شد.
كاپيتان جليلي، آشنايي با مفاهيم كلي دوره، شناسايي، تفكيك و بسته بندي كالاهاي مذكور، نحوه بارگيري و جابه جايي بار، دستورالعمل هاي اضطراري براي پرسنل شركتي و كروي پروازي، نحوه تشخيص بارهاي صدمه ديده به لحاظ اهميت موضوع، تفكيك بارها به لحاظ نوع هواپيما (مسافري و باري) از جمله مباحث مطروحه در اين دوره آموزشي عنوان كرد و در ادامه تصريح كرد: ميزان و حجم كالاهاي خطرناك از لحاظ نوع آسيب، اشتعالزايي، سمي بودن، تشعشات راديو اكتيو، حالت انفجاري، خرندگي يا اسيدي و مضر براي موجودات زنده و يا آسيب رساندن به هواپيما بايد شناسايي و محدوديت يا ممنوعيت بر روي بار درج شود. كه در صورت پذيرش جابه جايي و يا احتمالا در اثر بروز حوادث غير مترقبه، افراد ذيربط از نحوه برخورد يا مقابله با خطرات يا حوادث پيش آمده مطلع باشند.
مديركل دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با اذعان بر ابراز رضايت استاد مدعو ايكائو از سطح فراگيري شركت كنندگان دوره آموزشي فوق الاشاره اظهاراميدواري كرد: اينگونه دوره ها در سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران تداوم يابد.