خانلری: تاخير پروازها طبيعي‌ است‌
.
رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري گفت‌‌ تاخير پرواز هواپيماها جز جدانشدني‌ صنعت‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ است‌‌.

کاپيتان‌ حسين‌ خانلري‌ امروز در حاشيه‌ اجلاس‌ روساي‌ هواپيمايي‌ گروه‌ دي‌ هشت‌ دراصفهان‌ با اشاره‌ به‌ وظيفه‌ سازمان‌ هواپيمايي کشور در زمينه‌ نظارت‌ بر فعاليت‌ هاي‌ شرکتهاي‌ هواپيمايي‌ افزود‌:
براي‌ اينکه‌ شرکتهاي‌ هواپيمايي‌ برنامه‌ هايکاهش‌ تاخير پروازها را با سرعت‌ بيشتري‌ اجرا کنند تلاش مي‌ کنيم‌‌.

وي‌ تابستان‌‌ سهميه‌ بندي‌ بنزين‌ و محدوديتهاي‌ فني‌ در ناوگان‌ هوايي‌ را از علل‌ اصلي‌ افزايش‌ تاخيرها در ماههاي‌ اخير دانست‌‌. رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي کشوري‌ وعده‌ داد پس‌ از تابستان‌ زمان‌ تاخيرپروازهاي‌ هوايي‌ کاهش‌ يابد.

معاون‌ وزير راه‌ وترابري‌ از ورود پنج‌ فروند هواپيماي‌ توپولوف‌ تا کمتر از ‌18‌ ماه‌ ديگربه‌ ناوگان‌ هواييکشور خبر داد و افزود ‌ اين‌ هواپيماها را شرکت‌ هواپيمايي‌ ايران‌ ايرتور از روسيه‌ خريده‌ است‌ که ايمني‌ بسيار بالايي‌ دارند‌
.
takeoff.ir