مأموريت چين بر روي ماه جنبه نظامي ندارد
.
هدف از انجام مأموريت كاوش بر روي ماه بحث‌هاي علمي و فني است و در اين مأموريت هيچ هدف نظامي دنبال نمي‌شود.

به گزارش خبرگزاري رويترز، چين هفته گذشته نخستين مدارگرد ماه خود را به فضا پرتاب كرد‌ و بر طبق برنامه‌ريزي قرار است فردا 14 آبان (5 نوامبر) به مدار ماه برسد و فعاليت خود را آغاز كند.

«پئي ژائويو» سخنگوي آژانس ملي چين در جمع خبرنگاران گفت: اهداف مختلفي براي اين مأموريت در نظر گرفته شده است اما اين ماموريت هيچ هدف نظامي را دنبال نمي‌كند و اهداف نظامي در اين ماموريت ديده نشده است.

وي ادامه داد: ما اميد داريم كه بتوانيم اهداف علمي و كارشناسي مختلفي را كه تاكنون كسي انجام نداده، با اين مدارگرد انجام دهيم.

سخنگوي آژانس فضايي افزود: چين هميشه به تعهدات خود مبني بر استفاده صلح‌آميز از فضا وفادار خواهد ماند.

بر اساس اين گزارش تمامي سيستم‌هاي اين مدارگرد فعال است و اين مأموريت مطابق برنامه و بدون نقص در حال انجام است.

اين مدارگرد در طي مأموريت خود قرار است تصاويري مختلفي از سطح ماه تهيه كند و دانشمندان با استفاده از داده‌هاي ارسالي اين كاوشگر خود را براي فرستادن انسان به ماه در سال 2012 آماده خواهند كرد.
.takeoff.ir