بال خورشيدي ايستگاه فضايي طي عملياتي متهورانه تعمير شد
.
فضانورد با تجربه «ديسكاوري» در يك پياده روي فضايي پرخطر، بال آسيب ديده توليدكننده انرژي خورشيدي در ايستگاه فضايي بين‌المللي را تعمير كرد.

به گزارش ایسنا اين بال جمع‌آوري كننده انرژي خورشيدي به هنگام باز كردن آن در انتهاي لنگرگاه يك سكوي پرتاب ايستگاه فضايي دچار پارگي شد.

تعمير اين صفحه خورشيدي در نهايت باعث مي‌شود كه بال خورشيدي به طور كامل به كار افتاده و به درستي در وضعيت مناسب قرار بگيرد.

اين عمليات پرخطر در حالي توسط اسكات پارازنيسكي انجام شد كه داگلاس ويللوك فضانورد همراه وي در اين پياده روي فضايي نيز در حين عمليات اسكات را در نزديكي يك شاه تير نگه داشته بود.

پارازنيسكي بايد اين كار را بدون لمس كردن صفحه خورشيدي پاره شده انجام مي‌داد چرا كه اگر با صفحه تماس پيدا مي‌كرد به دليل برق زياد در صفحه خورشيدي دچار شوك برقي شديد مي‌شد.

وي كه در اين پياده روي فضايي بيش از چهار ساعت در ارتفاع بيش از 200 مايلي در بالاي زمين در خارج از ايستگاه فضايي مشغول به كار بود پس از تكميل عمليات، آن را عملياتي مهيج و زيبا عنوان كرد.

تعمير اين صفحه خورشيدي براي پروازهاي آتي شاتل بسيار حياتي است.
.
isna.ir