تغييرات جوي از بزرگترين چالشهاي امنيتي است
.
اسوشيتدپرس در گزارشي به قلم ارتور ماکس از امستردام نوشت / دو موسسه تحقيقاتي امريکا اعلام کردند تغييرات جوي احتمالا يکي از بزرگترين چالشهاي امنيتي ملي براي سياستگذاران امريکايي خواهد بود که تاکنون با ان روبرو شده اند.
براساس اين گزارش که روز دوشنبه منتشر شد از افزايش تهديد مهاجرتهاي عمده جمعيتي جنگ براي اب و منابع طبيعي و نيز برقراري و اصلاح خطوط انتقال برق حکايت دارد.
اين بررسي همچنين اعلام کرد در جريان دو دهه گذشته دانشمندان جو زمين سرعت تغيير زمين را کمتر از ميزان واقعي تخمين زده اند که احتمالا علت ان جلوگيري از متهم شدن به هشدار بيهوده بوده است . با اين حال سياست گذاران بي ثباتيهاي ناشي از تغييرات جوي را در بخشهاي مهم جهان طي سي سال اتي مد نظر قرار دهند.
اين گزارش توسط گروهاي از متخصصان امنيتي و جو زمين با حمايت مالي مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللي در مرکز امنيتي نيو امريکن تهيه شده است.
در اين گزارش امده است تغييرات جوي احتمالا موجب درگيريهاي جديد خواهد شد اين درحالي است که اين مسئله همچنين موجب شدت يافتن و وخامت مشکلات جاري از کوير زايي در دارفور گرفته تا رقابت براي اب در خاورميانه خواهد شد.
در اين بررسي سه سناريو از عواقب افزايش دماي زمين به ميزان دو و نيم درجه فارنهايت تا سال دو هزارو چهل تا عواقب فاجعه بار ناشي از ده درجه افزايش اين دما تا پايان سده جاري مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين گزارش امده است دستکم امريکا بايد انتظار مهاجرت هاي بيشتري را در سطح داخلي و مرزي / شيوع بيماري و درگيري در کشورهاي ضعيف به ويژه در افريقا که تغييرات جوي شديدتر است و نيز اصلاح ساختر قدرت جهاني در راستاي دسترسي به منابع طبيعي داشته باشد.
اين گزارش مي افزايد اگر اين مسئله بدون توجه باقي بماند اين رکود و ناارامي ناشي از تغييرات شديد جوي مي تواند به طور بالقوه همه جنبه هاي حيات نوين را بي ثبات کند و اين مسئله را با سناريو هاي هولوکاست هسته اي مقايسه کرده اند.
از جمله شرکت کنندگان در اين بررسي جيمز ولسي رييس سابق سازمان اطلاعات مرکزي امريکا سيا / توماس شيلينگ برند جايزه نوبل/ رالف سيسه رونه رييس اکادمي ملي علوم امريکا/ جان پودستا رييس دفتر سابق بيل کلينتون / و لئون فورث مشاور امنيتي ال گور معاون سابق رييس جمهور امريکا به شمار مي روند.
در اين گزارش امده پيامد تغييرات جوي که سياست گذاران بايد مد توجه قرار دهند ذکر شده است که از جمله ان افزايش تنشها ميان کشورهاي ثروتمند و فقير و نتايج ناشي از مهاجرت هاي گسترده / مشکلات سلامت ناشي از کمبود اب و خشک شدن محصولات کشاورزي و نگراني درباره توليد تسليحات هسته اي در پي روي اوردن کشورها به برق هسته اي است.
از جمله موارد ذکر شده در اين گزارش تغيير تعادل قدرت درجهان ناشي از تغيير الگوهاي تجاري است. اهميت چين در معادله جوي در حال افزايش است زيرا توليد گازهاي گلخانه اي در اين کشور در حال افزايش است و نفوذ روسيه نيز همزمان به علت صادرات گاز طبيعي در حال افزايش است.
از اوايل سال جاري ميلادي توجه و تمرکز به پيامد هاي استراتژيک ناشي از تغييرات جوي افزايش يافته است. با اين حال اين گزارش اخير که در بيش از يکصد صفحه ارائه شده است يکي از مفصل ترين گزارشهايي که درباره جنبه هاي امنيتي اين مسئله منتشر شده است.
اوريل گذشته گروهاي از افسران بلندپايه سابق نظامي هشداري مبني بر اين مسئله منتشر کردند که گرم شدن زمين تهديد امنيتي جدي به شمار مي رود و احتمال دارد موجب وخامت مسئله تروريسم و بي ثباتي جهان شود.
دفتر مدير اطلاعات ملي امريکا گفت طي ماه جاري ميلايد فعاليت درباره ارزيابي پيامدهاي امنيتي ناشي از تغييرات جو زمين اغاز شده است.
.
iribnews.ir