كارگاه‌هاي‌آموزشي سنجش‌از دور درمركز تحقيقات مخابرات ايران برگزارمي‌شود

همزمان با آغاز هفته فضا، چهار كارگاه آموزشي در دومين روز از هفته فضا در مركز تحقيقات ايران برگزار مي‌شود.
اين مركز در روز۲۰آبان ماه مصادف با دومين روز از هفته فضا كه روز "فضا و تبادل اطلاعات " نامگذاري شده، چهار كارگاه آموزشي با مضامين مختلف در محل سالن اجتماعات اين مركز برگزار خواهد كرد.


[align=center][/align]


در اين روز مباحث مختلفي پيرامون هفته فضا در قالب سخنراني‌هاي علمي در نظر گرفته شده‌اند كه با عناوين " ماهواره‌هاي مخابراتي نسل آينده" ، " نقش ماهواره در توسعه پوشش رسانه ملي" ، " نقش ارتباطات ماهواره‌اي در توسعه امور بانكي و اقتصادي" ، " طراحي و بهينه‌سازي زير سيستم‌هاي ‪F/RF در باندKUبراي ايستگاه‌هاي زميني ماهواره‌اي " برگزار مي‌شود.
همچنين چهار كارگاه نيز با عناوين "معرفي سامانه ايستگاه‌هاي سنجش- از دور، آنتن پايه و رديابي ماهواره‌هاي سنجش از دور و تحليل مكان ايستگاه از دور و باند پايهIFايستگاه‌هاي سنجش از دور نيز برپا مي‌شود.
دراين كارگاه‌ها معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات و فناوري و رييس مركز تحقيقات مخابرات ايران پيرامون موضوع هفته فضا و تبادل اطلاعات سخنراني خواهند كرد.
هفته فضا از روز شنبه۱۹آبان ماه آغاز مي‌شود.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irna.ir
لینک اصلی[/size]