‌آریان‌اسپیس پنجمین ماموریت آریان-5 را برنامه‌ریزی کرد

پنجمین ماموریت آریان-5 موشک پرتاب ماهواره‌ی کمپانی اروپایی آریان‌اسپیس برای نهم نوامبر سال جاری برنامه‌ریزی شده است. مسافران این ماموریت آریان ماهواره‌های اسکای‌نت-5B و استاروان-C1 هستند که به ترتیب به کمپانی تالس آلنیا و یک کمپانی برزیلی تعلق دارند.


[align=center][/align]


ماهواره‌های مذکور هر دو به منظور امور راهیابی و مخابراتی به کار گرفته خواهند شد. این اولین بار است که آریان-5 دو ماهواره با وزن حدود 4 تن و با محموله‌ای کلی در حدود 9 تن به فضا رفته و دو ماهواره را در مدارهای جداگانه‌شان قرار می‌دهد.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.spacetravel.com
لینک اصلی[/size]