انگليس با پرتاب يك ماهواره جديد به ارتقاي شبكه ارتباطات ماهواره‌هاي نظامي خود ادامه مي‌دهد.

به گزارش پايگاه اينترنتي "بي بي‌سي نيوز"،ماهواره "‪ "Skynet 5Bبا يك موشك آريان پنج روز جمعه از پايگاه "كورو" در"گويان" فرانسه به مدار زمين خواهد رفت.

اين ماهواره به‌ماهواره "‪ "5Aكه در ماه مارس پرتاب شد و نقل و انتقالات ايمن را براي نيروهاي انگليسي در عراق و افغانستان تامين مي‌كند ملحق خواهد شد.

اين طرح۳/۶ميليارد پوندي، بزرگترين برنامه فضايي انگليس محسوب مي‌شود.

ماهواره5Bبراي پرتاب در ساعت۱۹و چهار دقيقه به وقت محلي (‪ ۲۲و ‪۴ دقيقه به وقت گرينويچ) از پايگاه كورو در گويان فرانسه آماده شده است.

"پاتريك وود" كه رياست برنامه تهيه اين دو ماهواره را به عهده داشته است مي‌گويد با ماهواره5Bروز و شب ارتباط برقرار مي‌كنيم.

ماهواره‌هاي "‪" Skynet 5امكان ارسال سريع تر و حجم بسيار بيشتر اطلاعات را بين مراكز فرماندهي نيروهاي زميني، دريايي وRAFميسر مي‌سازد.[align=center][/align]


ظرفيت پهناي باند اين ماهواره‌ها دو و نيم برابر مجموعه ماهواره‌اي قبليSkynet 4است.

هر چند در ظاهر اين ماهواره‌ها شباهت بسياري به ساير فضاپيماهاي جديد ارتباطات دوربرد تجاري دارند، اما از فناوري‌هاي جديد خاص داراي كاربردهاي نظامي در ساخت آنها بهره گرفته شده است.

چهار آنتن هدايت‌شونده امكان تمركز پهناي باند را در موقعيت‌هاي خاص، و جاهايي كه نيروهاي انگليسي مشغول عمليات هستند، ميسر مي‌سازد.

اين ماهواره‌ها همچنين براي مقابله با هر مداخله (تلاش براي غيرفعال كردن يا در دست گرفتن كنترل ماهواره) و هرگونه تلاشي براي استراق سمع ارتباطات حساس مقاوم شده است.

البته منظور از مقاوم‌شدن، استفاده از پوشش زرهي در ساخت اين ماهواره‌ها نيست، چرا كه هزينه پرتاب ماهواره بسيار بالا مي‌رود و محموله قابل استفاده در آنها نيز بسيار جزيي خواهد بود.

هر كدام از اين دو ماهواره آنتن‌هاي گيرنده پيشرفته‌اي دارند كه امكان گزينش پيام‌ها را ميسر مي‌سازد و با كمك اين آنتن‌ها جلوي تلاش براي مسدود كردن پيام‌ها را مي‌گيرند.

همچنين اين ماهواره‌ها در برابر اختلال با ليزرهاي پرقدرت مقاومند.

‪ Skynet 5مجهز به حفاظت الكترونيكي و فيزيكي است كه به ماهواره در برخي شرايط نامساعد ياري مي‌رساند.

مزاياي ارتقاي ماهواره‌ها، زماني كه‌انگليس استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين "‪ "Predatorرا براي پشتيباني نيروهاي خود در افغانستان آغاز مي‌كند روشن خواهد شد.

اين هواپيماها تصاوير ويديويي فوري از فعاليت طالبان تهيه مي‌كنند و اين تصاوير درصورت لزوم براي بررسي بيشتر به‌سرعت براي انگليس‌ارسال مي‌شود.

درحال حاضر درارتش انگليس سخن از"‪ "NECاست.NECطرح وزارت دفاع انگليس براي افزايش كارايي نظامي از طريق استفاده بهتر از شبكه‌هاي اطلاعاتي با هدف اطلاعات مناسب در مكان مناسب و در زمان مناسب است.

با كمك، NECفرماندهان براساس اطلاعات بيشتر، سريع‌تر تصميم مي‌گيرند و امكان استقرار بسيار موثرتر تجهيزات و نيرو ميسر مي‌شود. بااين حال دريافت حجم بالاي اطلاعات نيازمند مديريت است.

" توني اسكينر" از هفته نامه "جينز ديفنس" مي‌گويد فرماندهان انگليسي براي نحوه كار با سيل اطلاعات دريافتي، درحال حاضر تحت آموزش قرار دارند.

همراه با ماهواره نظامي انگليس، يك ماهواره ارتباطات دوربرد برزيل نيز به مدار زمين مي‌رود.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irna.ir
لینک اصلی[/size]