آلمان براي ارسال فضاپيماي بدون سرنشين به كره ماه برنامه‌ريزي مي‌كند

آلمان اميدوار است كه تا اوايل دهه آينده يك فضاپيماي بدون سرنشين به مدار ماه ارسال كند.
پيتير هينتز، معاون وزير اقتصاد اين كشور در اين باره گفت كه ماموريت مدار كره ماه براي تحقيقات علمي سودمند خواهد بود و همچنين فرصتي در اختيار آلمان قرار مي‌دهد تا كفايت و شايستگي خود را در اين عرصه به اثبات برساند.


[align=center][/align]


اين مقام مسؤول گفت: گزارشي در اين زمينه از سوي مركز هوافضاي آلمان تهيه شده كه براي بررسي به دولت ارائه خواهد شد.

گفتني است كه تصميمات سياسي در اين زمينه هنوز اتخاذ نشده است.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.isna.ir
لینک اصلی[/size]