از دوستتان کسی از کنترلرهای استخدام شرکت نفتو می شناسه ؟ ممنون میشم اگه پیام خصوصی بدبن که یه سری اطلاعات بتونم ازشون بگیرم . مرسیGTA ATC Of ZDN