وزير راه و ترابري ايتاليا:

اگر شركت آليتاليا بفروش نرود ورشكست مي‌شود


"آلساندرو بيانكي" وزير راه و ترابري ايتاليا هشدارداد كه اگر تا دو سه ماه آينده شركت هواپيمايي آليتاليا بفروش نرود، ورشكست خواهد شد.
روزنامه"اونيره" ارگان اسقف‌هاي ايتاليا روز جمعه به‌نقل از وي نوشت: ديگر به انتها رسيده‌ايم واگر نتوانيم شركت آليتاليا را بصورت قابل قبول بفروشيم ، در خطر ورشكستگي قرار مي‌گيرد.

[align=center][/align]

"مائوريتزيو پراتو" رييس شركت آليتاليا قراراست تا عرض دو هفته آينده نامزد مناسب خريد۴۹/۹درصد سهام آليتاليا را به‌وزارت اقتصاد معرفي كند.

شركت هواپيمايي آليتاليا كه بارها در خطر ورشكستگي قرار گرفته‌است ،دو ماه قبل اعلام كرد كه شمار پروازهاي خود را كاهش خواهد داد.

در برنامه نجات آليتاليا علاوه بر كاهش شمار پروازها در فرودگاه "مالپنسا" در ميلان و برخي پروازهاي بين قاره‌اي ، كاهش يك هزار نفري كارمندان نيز در نظر گرفته شده بود.
كاركنان بخش زميني آليتاليا متشكل از۱۲۰نفر مدير،۳۵۹۹نفر كارمند و مسوول و۲۲۹نفر كارگر مي‌شود كه مجموعا به۳۹۴۷نفر مي‌رسند.
شمار كاركنان بخش هوايي اين شركت نيز به۶۳۹۱نفر مي‌رسد كه متشكل از۲۱۵۵خلبان و۴۲۳۷خدمه پرواز است. كاهش پروازهاي كم درآمد آليتاليا شامل۱۲درصد پروازها و۵درصد كاركنان مي‌شود.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irna.ir
لینک اصلی[/size]