طرح ایجاد سفینه سرنشین دار جدید روسیه تایید شد

"آناتولی پرمینوف" رییس آژانس فضایی روسیه "روس کاسموس" روز جمعه در نشست اعضای این آژانس اطلاع داد که دولت روسیه طرح ایجاد سفینه فضایی سرنشین دار جدید و موشک حامل پرتاب کننده آن را تایید کرد.

[align=center][/align]

وی گفت: "پیشنهاد ما از سوی مقامات کشور تایید شد اما امروز در این جلسه ما مخصوصا مسائل ایجاد سفینه، موشک حامل پرتاب کنند آن و محل پرتاب را مطرح نمی کنیم چرا که بررسی این مسائل برای جلسه بعدی در نظر گرفته شده است".

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , Pe.rain.ru
لینک اصلی[/size]