چین سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را برای پروژه‌ی ماه می‌پذیرد

[align=center]
[/align]

دولت چین اعلام کرد که مقدمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارج از بودجه‌ی دولتی برای پروژه‌ی ماه به طور کامل فراهم آمده است و سرمایه‌گذاران و علاقمندان خارجی و داخلی می‌تواند در این امر شرکت نموده و از عواید احتمالی برخوردار شوند. این حرکت به منظور جلوگیری از تبدیل پروژه‌ی ماه چین به چیزی شبیه به گالیله در اروپا صورت می‌پذیرد. چینی‌ها امیدوارند که بدون دغدغه‌های مالی بتواند به راحتی پروژه‌ی ماه خود را جلو برده و در آن به موفقیت رسیده و رقیبی برای کشورهای غربی به شمار بیابند.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.spacedaily.com
لینک اصلی[/size]