سفر بان کي مون به قطب جنوب براي اگاه شدن از پيامدهاي افزايش دماي زمين

تهران، واحد مرکزي خبر، اجتماعي 86/08/19
بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد براي کسب اطلاع درباره اثار مخرب تغييرات ناگوار اقليمي به ويژه افزايش دماي کره زمين که از مهمترين چالشهاي جامعه جهاني در قرن حاضر به شمار مي رود، امروز شنبه به قطب جنوب سفر کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لي کينگ جورج در قطب جنوب، بان کي مون اولين دبير کل سازمان ملل متحد است که به قطب جنوب سفر مي کند و مبارزه با تغييرات اب و هوايي را در فهرست اولويتهاي خود در اين سمت قرار داده است. بان کي مون در مدت اقامت در شيلي در پايگاه هوايي ادواردو فري Eduardo Frei با گروهي از محققان و دانشمندان گفتگو کرد. بان کي مون در ادامه پس از بازديد از يخچالهاي کالينز Collins با گروهي از محققان و دانشمندان هم وطن خود در مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي سيجونگ Sejong ديدار و گفتگو کرد.
دبير کل سازمان ملل متحد که يک ديپلمات کره اي است براي پي بردن به اثار پديده مخرب افزايش دماي هواي زمين بر يخچالها و توده هاي يخي قطب جنوب
از يک هواپيماي متعلق به نيروي هوايي شيلي استفاده کرد.
بان کي مون پس از ورود به منطقه در کنفرانسي خبري به روزنامه نگاران اعلام کرد من به قطب جنوب امده ام تا از نزديک اثار پديده گرم شدن هواي زمين را مشاهده کنم و درباره پيامدهاي ويرانگر تغييرات ناگوار اب و هوايي به جامعه جهاني هشدار دهم.
کارشناسان و محققان حاضر در منطقه مثالهايي از ذوب شدن يخچالها در قطب جنوب و همچنين در جنوب منطقه اند Andes به دبير کل سازمان ملل متحد نشان دادند. انها براي اگاه کردن بان کي مون از سرعت و شدت اثار مخرب پديده گرم شدن زمين به گستره يخي بزرگ لارسن اشاره کردند که حدود چهارصد کيلومتر مربع وسعت داشت اما در عرض تنها بيست روز ذوب شد. دانشمندان و محققان همچنين به بان کي مون اعلام کردند يخچال هانا پوينت Hannah Point هر سال تحت تاثير افزايش دماي هوا در قطب جنوب يکصد و بيست متر کوچک ميشود.
بان کي مون در پايان بازديد کوتاه خود از قطب جنوب اعلام کرد ما منابع، فناوري و اعتبار مالي لازم براي مبارزه با گرماي روز افزون دماي کره زمين را در اختيار داريم و تنها چيزي که در اين ميان کم داريم يک اراده سياسي قوي است و من براي ايجاد اين انگيزه و اراده سياسي به منطقه سفر کرده ام.
دبير کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد جامعه جهاني در زمينه حفظ محيط زيست و مبارزه با گرماي هوا در وضع اضطراري قرار گرفته است و چنين شرايطي ايجاب مي کند که اقداماتي فوري به عمل اوريم.
سفر بان کي مون به قطب جنوب حدود دو ساعت و نيم طول کشيد. وي قرار است فردا يکشنبه براي ديدار و گفتگو با لوئيز اينانسيو لولا دا سيلوا رئيس جمهور برزيل به اين کشور سفر کند.
.
http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V129724