ماهواره چان ار 1 در دهه سوم نوامبر نخستین داده های صوتی را ارسال می کند

لی گوئو پین سخنگوی اداره ملی فضانوردی چین در پکن اعلام کرد: ماهواره "چان ار – 1" در دهه سوم ماه نوامبر نخستین داده های صوتی را ارسال و برای آغاز کاوش علمی دستگاه های ویژه کاوشی خود را باز خواهد کرد.

[align=center][/align]

در ساعت 8 و 34 دقیقه روز چهارشنبه به وقت پکن، مرکز کنترل پروازهای فضایی پکن سومین کاهش سرعت ماهواره را انجام داد که پس از این مرحله، ماهواره وارد مدار اصلی فعالیت خود شده و فعالیت های کاوشی را آغاز خواهد کرد.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.iscanews.ir
لینک اصلی[/size]