كشف منظومه جديد توسط فضا نوردان

فضانوردان آمريكايي اظهار داشتند كه منظومه جديدي را در مدار كشف كردند كه 41 سال نوري از زمين فاصله دارد.
با كشف اين منظومه جديد،تعداد منظومه هايي كه در مدارستاره "كنكري 55" در حال گردش هستند به 5 منظومه مي رسد، كه اين امر بيانگر آخرين اطلاعات موجود درباره منظومه شمسي است كه خارج از منظومه ما قرار دارد.


[align=center][/align]


فضانوردان بيش از 250 منظومه خارج از منظومه شمسي ما كشف كردند و تيم فضانوردي نامبرده تاكنون بيش از هر تيم ديگري به اين كشف رسيدند.

منظومه جديد يك منظومه گازي است كه حجم آن 45 برابر توده زمين است.
آخرين كشف آنها پنجمين منظومه را براي پيوستن به چهار منظومه ديگركه قبلا اطراف منظومه "كنكري55" كشف شده بود، تشكيل مي دهد كه اين به منزله دو برابر شدن منظومه "كنسر"مي باشد..


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.ana.ir
لینک اصلی[/size]