شركت هوايي امارات صدمين هواپيماي مسافربري خود را تحويل گرفت
.
شركت هوايي امارات صدمين هواپيماي مسافربري خود را دريافت كرد.

شيخ احمد بن سعيد آل مكتوم ـ رييس و مدير اجرايي خط هوايي امارات ـ گفت: امارات با تحويل گرفتن يك فروند هواپيماي بويينگ 300ـ777 شمار هواپيما‌هاي مسافربري خود را به 100 فروند رساند، اين در حالي است كه اين خط هوايي 11 فروند ديگر نيز هواپيمايي باربري در اختيار دارد.

وي تصريح كرد: خط هوايي امارات در حال حاضر 53 فروند بويينگ خانواده 777 در اختيار دارد و قرار است با سفارش 45 فروند ديگر از اين هواپيما به بزرگترين شركت دارنده بويينگ 777 تبديل شود.

به گزارش روزنامه خليج تايمز، آل مكتوم ادامه داد: خط هوايي امارات در حال سرمايه‌گذاري زيادي براي توسعه ناوگان هوايي خود است و در حال حاضر 111 فروند هواپيماي در حال تحويل به ارزش تقريبي 30 ميليارد دلار دارد
.
www.takeoff.ir