چاد خدمه‌ي پرواز اسپانيايي و خلبان بلژيكي را آزاد كرد
.
چاد سه تن از اعضاي اسپانيايي خدمه‌ي پرواز و خلبان 74 ساله‌ي بلژيكي را كه در ارتباط با پرونده‌ي ربودن 103 كودك آفريقايي به اروپا توسط يك گروه بشر دوستانه، زنداني شده بودند، آزاد كرد.

به گزارش خبرگزاري رويتر، اين اسپانيايي‌ها دو خلبان و يك مهماندار از زندان اصلي در انجامنا، پايتخت چاد، آزاد شدند و به همراه برناردينو لئون، معاون وزير خارجه‌ي‌ اسپانيا عازم مادريد شدند.

خلبان بلژيكي كه هنوز يونيفورم خلباني بر تن داشت، با اشاره به دستگيري‌شان در 25 اكتبر در شرق چاد گفت: لحظات اوليه دستگيري‌مان بسيار سخت بود، مطمئن نبوديم كه چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.

لئون نيز گفت: مقامات چاد به اين نتيجه رسيدند كه اسپانيايي‌ها در قاچاق و ربودن كودكان آفريقايي دخالتي نداشته‌اند.

وي پس از ديدار با نورالدين دلوا كاسير كوماكوي، نخست وزير چاد گفت: بايد از مقامات چاد در اين زمينه تشكر و قدرداني كنيم.

چاد اعلام كرده است كه اين گروه فعال حقوق بشري اجازه‌ي خارج كردن كودكان آفريقايي از چاد را نداشته است.

مقامات سازمان ملل نيز اعلام كردند كه تقريبا اكثر اين كودكان بين يك تا 10 سال داشته‌اند و از دهكده‌هاي مرزي ميان چاد - سودان انتخاب شده بودند.

در همين حال رسانه‌هاي اسپانيا گزارش دادند كه خوزه لوئيس زاپاترو، نخست وزير اسپانيا حدود 120 دقيقه تلفني با ادريس دبي، رييس جمهور چاد گفت وگو كرده است.

پيشتر چهار مهماندار زن اسپانيايي و سه خبرنگار فرانسوي توسط دولت چاد آزاد شدند و به همراه نيكولا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه به خانه‌هايشان بازگشتند.
.
www.takeoff.ir