خرید 82 فروند هواپیمای ایرباس توسط امارات

شرکت هواپیمایی امارات، که مرکز آن در دوبی است اعلام کرده که سفارش خرید 82 فروند هواپیمای ایرباس به قیمت بیش از 20 میلیارد دلار را داده است.
ناظران می گویند این معامله موفقیت بزرگی برای کنسرسیوم اروپایی ایرباس است که با بوئینگ آمریکا در رقابت تنگاتنگ است.

شرکت هواپیمایی امارات که بزرگ ترین مشتری ایرباس است در آغاز یک نمایشگاه هوایی در دوبی این خبر را اعلام داشت.

رئیس شرکت هواپیمایی امارات گفت که 70 هواپیمای سفارشی از مدل ایرباس A350 است که اندازه آن متوسط است و 11 فروند دیگر مدل A380 است که سوپرجامبو و دو طبقه است.

هواپیمایی امارات می گوید اختیار خرید 50 فروند دیگر از هواپیمای ایرباس مدل A350 در آینده را نیز دارد.

چنانچه خرید این هواپیماها هم عملی شود ارزش کل معامله نهایی هواپیمایی امارات با ایرباس حدود 32 میلیارد دلار خواهد بود.

تام اندرز، رئیس و مدیر اجرایی ایرباس در استقبال از این خبر گفت شرکت هواپیمایی امارات اعتماد و اطمینان زیادی به ما کرده است و ما از این موضوع بسیار خوشحالیم.

این قرارداد همچنین خبر خوشی برای کارخانه موتور سازی بریتانیایی رولز رویس است چون شرکت هواپیمایی امارات موتورهای این کارخانه را برای هواپیماهای سفارشی خود انتخاب کرده است.

ایرباس بال های هواپیماهای خود را در بریتانیا طراحی کرده و می سازد.

شرکت هواپیمایی امارات همچنین 12 فروند از هواپیماهای بوئینگ 777 را برای پروازهای طولانی خود خریداری خواهد کرد.

ارزش این معامله معادل 3 میلیارد و 200 میلیون دلار است.