ناخرسندی از امکان بکارگیری تلفن همراه در هواپیما

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که تعداد کمی از مسافران هواپیماها تمایل به استفاده از تلفن همراه در مدت پرواز دارند. درشرایطی که اتحادیه اروپا در حال توسعه فناوری جدیدی است که امکان استفاده از تلفن همراه را در هواپیما فراهم می کند، Priority Pass که بزرگترین برنامه مستقل ورود به سالن های ویژه اشخاص مهم در فرودگاه ها است، نظر سنجی را در خصوص استفاده از تلفن های همراه در هواپیما انجام داده است.


[align=center][/align]

دراین نظرسنجی 88 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشته اند که حتی فکر استفاده از تلفن همراه در هواپیما هم آنها را آزار می دهد و 28 درصد نیز معتقدند که همچنان باید از بکارگیری تلفن همراه در هواپیما ممانعت کرد.

براساس گزارش کاتاوب، 57 درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی امکان ارسال ایمیل و پیام کوتاه در مدت پرواز را غیرمفید و بی فایده دانسته اند و تنها 9 درصد از مصاحبه شوندگان با استفاده از تلفن همراه در پرواز موافق بوده اند..

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.mehrnews.com
لینک اصلی[/size]