فضاپيماي «كاسيني» نزديكترين پرواز خود به قمر اسرار آميز كيوان را انجام مي‌دهد
.
فضاپيماي «كاسيني» تنها پرواز نزديك خود به قمر عجيب، دو جوي و گردويي شكل سياره كيوان را در روز 10 سپتامبر(20 شهريور) انجام خواهد داد.

به گزارش ايسنا، كاسيني در اين پرواز از حدود فاصله 1640 كيلومتري سطح قمر «لاپتوس» خواهد گذشت.

اين پرواز 100 برابر نزديكتر از تجربه سال 2004 «كاسيني» و در عين حال آخرين باري خواهد بود كه كاسيني تجهيزات خود را روي اين قمر پرتاب خواهد كرد.

شكل نامنظم، برجستگي‌هاي كوهستاني و تضاد نوري لاپتوس از جمله اسرار كليدي اين قمر هستند كه دانشمندان را به تكاپوي كشف اين اسرار انداخته است.

در اين پرواز ماموريتي تجهيزات كاسيني روي اين قمر مستقر خواهد شد.

در هفته‌هاي آتي دانشمندان اطلاعات به دست آمده از تجهيزات چندگانه را تجزيه و تحليل خواهند كرد.