انتقال پروازهاي از مبدا يا به مقصد سوريه به فرودگاه امام

در راستاي برنامه‌ريزي انجام شده، تمام پروازهاي شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي از مبدا يا به مقصد سوريه از بامداد يكشنبه۲۰آبان ماه جاري از فرودگاه بين‌المللي مهرآباد به فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) منتقل مي‌شود.


[align=center][/align]


به گزارش روز شنبه شركت فرودگاه‌هاي كشور ، هموطنان مي‌توانند براي انجام پرواز، استقبال و بدرقه به فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)مراجعه كنند.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irna.ir
لینک اصلی[/size]