تدوين برنامه ملي و استراتژيك پنج ساله توسعه علوم فضايي


معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: تجربه نشان داده كه در اوج انحصار علمي و اقتصادي مي‌توان گام‌هاي استواري برداشت.

دكتر رضا روستا آزاد در مراسم افتتاحيه هفته جهاني فضا اظهار كرد: با گذشت 40 سال از ايجاد صنعت خودرو كشور، اين صنعت هنوز وضعيت شايسته‌اي در كشور ندارد و حتي توفيقات صنعت نفت نيز بايد بيش از اين باشد. در حوزه فضايي نيز با راه‌اندازي ماهواره به عنوان يكي از مهمترين بخشها مي‌توان بر فضا تسلط يافت و دانشگاه صنعتي شريف نيز همگام با ساير دانشگاهها در اين زمينه تلاش مي‌كند.


[align=center][/align]


وي افزود: در دانشگاه صنعتي شريف زمينه‌هايي چون بخش‌هاي سازه‌يي، انتقال حرارت، منبع انرژي، كنترل، كاربردها (نظير عكسبرداري، GIS و انتقال داده) و تست طراح و پرتاب را در حوزه ماهواره تنظيم كرده‌ايم كه بايد گام به گام در اين مسير ، پيش رويم. اين چشم انداز نشان مي‌دهد كه بايد حركت‌ها با هم هماهنگ بوده و از دوباره كاري‌ها بكاهيم.

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اظهارات رييس جمهور مبني بر اين كه 80 درصد گردش كار ارتباطي دنيا در دست چند موسسه محدود غربي (آمريكايي) است، گفت: دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي در خدمت وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و سازمان فضايي هستند تا با ايجاد يك نظام انسجامي به فعاليتها در اين حوزه سامان داد.

دكتر روستا آزاد اظهار كرد: به دلايل اهميتهاي راهبردي فضا ممكن است برخي جوامع موانعي بر سر راه پيشرفت ما ايجاد كنند اما بايد با جسارت تمام وارد عمل شد و تجربه نشان داده كه در اوج انحصار علمي و اقتصادي مي‌توان گام‌هاي استواري برداشت و اگر چه گام‌ها كند باشد اما متوقف نخواهد شد.

دكتر رهايي، رييس دانشگاه صنعتي امير كبير نيز با اشاره به تدوين برنامه ملي و استراتژيك پنج ساله در زمينه توسعه علوم فضايي توسط متخصصان اظهار كرد: تربيت نيروي انساني و برنامه‌ريزي تحقيقات كاربردي با همكاري مديران صنايع و صاحبان مراكز علمي بايد در پيش گرفته شود و

در راستاي يك برنامه دراز مدت و با حمايت صنايع و دولت از تحقيقات به موفقيتهاي چشمگيري دست مي‌يابيم.

وي ادامه داد: دانشكده هوافضاي دانشگاه اميركبير هم در پاسخ به نياز چنين صنايعي تاسيس شده و در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي‌پذيرد.

دكتر رهايي با اشاره به ضرورت انجام فعاليت جمعي و گروهي به صورت مشترك ميان دانشگاهها، اظهار كرد: با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در دانشگاهها شاهد خروجي‌هاي بيشتر و مؤثرتري خواهيم بود به طوري كه در دانشجوي دانشگاه با همكاري دو استاد خود طي يك و نيم سال گذشته يك سوپر كامپيوتر به منظور كاربردهاي هواشناسي ايجاد كردند.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.isna.ir
لینک اصلی[/size]